Konfidensiaalsuse poliitika

Pireka kodulehekülg võib paluda külastajatel anda isiklikku informatsiooni (näiteks nimi või e-maili aadress) ja demograafilisi andmeid (näiteks vanus või sugu). Läbi isikliku informatsiooni andmise Pirekale Te nõustute ja võimaldate Pirekal seda kasutada ning tegeleda informatsiooniga ja andmetega ning varustad teid informatsiooniga, mis on seotud Pireka juhtimise statistikaga või kui on vaja teid kätte saada äriasjades.

Õigusjärgsus

Mistahes informatsiooni, mis on leitav sellelt koduleheküljelt kaasaarvatud iga majanduslik informatsioon, võib kasutada puhtalt informatsiooni otstarbel. Pireka ei kanna mingit vastutus põhjalikkuse puudumise ja usaldusväärsuse eest informatsioonis, ega kanna vastutust mistahes lepingulise või seadusliku kohustuse eest (mille olemasolu Pireka ei tunnista), mis võib esile tulla vastavalt võimalikule ebakorrektsusest, puudusest või informatsiooni mitteühtivusest antud koduleheküljel. Pireka ei ole kohustatud eemaldama informatsiooni mis on väljapandud käesoleva koduleheküljele või parandama puuduvaid andmeid, väljaarvatud erandjuhtudel, mis on seadustega paika pandud, või muude seaduslike aktidega, mis on kehtivad Eesti Vabariigis. Kodulehekülje omanikul on õigus reklaamida, muuta või kustutada mis iganes informatsiooni koduleheküljelt igal ajal.

Pireka koduleht annab teiste üksikisikute, ettevõtete ja organisatsioonide kodulehekülgede linke. Pireka ei kanna mingit vastutust sellise kodulehekülje sisu eest või privaatsuse tagamise meetodite eest nendel kodulehekülgedel.

Autoriõigus

Lühendid ja Pireka logo on registreeritud kaubamärk, mille kasutamine on kaitstud seadusega ja Eesti Vabariigis  kehtivate seaduslike aktidega. Pireka on Eesti Vabariigis registreeritud firma nimi, kaitstud seadusega ja seaduslike aktidega. Muud kaubandus- ja teenistusmärgid, logod ja tundemärgid, mis on kasutusel sellel kodulehel, kuuluvad ainult nende märkide ja logode kasutajaile. Keelatud on kasutada neid märke, logosid jm. ilma eelneva kirjaliku loata või kaubamärgi seadusega, konkurentsiseadusega ja teiste seaduslike aktidega.